Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Η HydrEnTec εδώ και δέκα χρόνια είναι πιστοποιημένος εγκαταστάτης φυσικού αερίου και διαθέτει τις ανάλογες άδειες για την μελέτη εγκατάσταση και συντήρηση εγκαταστάσεων και συσκευών φυσικού αερίου, και τον τελευταίο χρόνο είναι διαπιστευμένος συνεργάτης και πωλητής της Εταιρείας Παροχής Αερίου Αττικής.