Συντήρηση λεβήτων

Ο λέβητας είναι σημαντικότατο κομμάτι της Κεντρικής Θέρμανσης. Από την καλή του κατάσταση εξαρτάται η απρόσκοπτη, ασφαλής και οικονομική λειτουργία όλης της εγκατάστασης.

Η συντήρηση καυστήρα και ο καθαρισμός του λέβητα είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται μια φορά το χρόνο και κατά προτίμηση τους μήνες Απριλίου – Μαΐου. Με την συντήρηση του καυστήρα και τον σωστό καθαρισμό του λέβητα επιτυγχάνουμε μεγάλη οικονομία στο καύσιμο, και ανεβάζουμε το προσδόκιμο ζωής και του καυστήρα και του λέβητα.

 

Κατά την συντήρηση του λέβητα πρέπει να γίνονται τα παρακάτω:

 

Α ) Έλεγχος διαρροών.

Ελέγχουμε για τυχόν διαρροές από το σώμα του λέβητα ή τις συνδέσεις του με το υπόλοιπο δίκτυο.

Αν ο λέβητας είναι χαλύβδινος ελέγχουμε τα σημεία συγκόλλησης , ενώ αν είναι μαντεμένιος ελέγχομε τις ενώσεις των στοιχείων. Αν διαπιστωθεί διαρροή από σύνδεση, αφού κλείσετε τις βάνες απομόνωσης του λέβητα, καθαρίστε τα παλιά υλικά στεγάνωσης που υπάρχουν και τοποθετείστε νέα π.χ. ελαστική φλάντζα ή φλάντζα περμανίτου, κανάβι, τεφλόν ή υγρό τεφλόν. Όσο ο λέβητας είναι άδειος από νερό ελέγξτε την κατάσταση της ράβδου μαγνησίου και αντικαταστήστε την αν είναι πολύ φθαρμένη.

 

Αν υπάρχει διαρροή σε συγκόλληση ή σε άλλο σημείο του χαλύβδινου λέβητα, καθαρίστε καλά με τροχό ή γυαλόχαρτο τις σκουριές και τα άλατα και συγκολλήστε με ηλεκτροκόλληση χρησιμοποιώντας βασικό ηλεκτρόδιο.

 

Αν διαπιστωθεί διαρροή σε στοιχείο μαντεμένιου λέβητα, θα πρέπει να λυθεί ο λέβητας και να αλλαχθεί η φέτα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά στεγανοποίησης. ( Το λύσιμο και δέσιμο μαντεμένιου λέβητα αποτελεί θέμα άλλης άσκησης.)

 

Ξαναγεμίστε τον λέβητα, αποκαταστήστε την πίεση λειτουργίας και εξαερώστε το δίκτυο.

Επανελέγξτε για διαρροή για διαρροή με κρύο και ζεστό λέβητα.

 

Β ) Έλεγχος για διαφυγή καυσαερίων.

Τα ποιο πιθανά σημεία για διαφυγή καυσαερίων είναι η πόρτα, ο καπνοθάλαμος, η καμινάδα, η φλάντζα του καυστήρα και η οπή παρατήρησης της φλόγας. Αν διαπιστωθεί διαρροή καυσαερίων, αφαιρέστε τα υλικά στεγάνωσης και τοποθετείστε καινούρια ( αμιαντοκορδόνι , υαλοκορδόνι, φλάντζα καυστήρα, ή φλάντζα οπής παρατήρησης ).

 

Ελέγξτε την ένωση του λέβητα με την καμινάδα.

 

Αν η διαρροή των καυσαερίων είναι μεγάλη μπορεί να υπάρχει φραγή στη διαδρομή προς το περιβάλλον.

 

Γ) Έλεγχος μόνωσης.

Αφαιρέστε την μόνωση του λέβητα και ελέγξτε για διαβρώσεις στο σώμα του λέβητα. Αν υπάρχουν καθαρίστε τις και βάψτε την περιοχή με ένα αντισκωριακό. Αν η μόνωση είναι κατεστραμμένη τοποθετείστε καινούρια από υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα φροντίζοντας να μην τη πιέζετε πολύ διότι έτσι μειώνεται η θερμομονωτική της ικανότητα.

 

Δ ) Καθαρισμός.

Ο καθαρισμός του λέβητα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης.

 

Υπάρχουν δύο είδη καθαρισμού.

1 . Ο χημικός καθαρισμός που γίνεται για τον καθαρισμό του λέβητα από τα άλατα του νερού ( λεβητόλιθος ) που επικάθονται στην επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας. Ο χημικός καθαρισμός γίνεται κάθε 10 – 15 χρόνια ή και περισσότερο, κατά την κρίση του συντηρητή, μετά από μέτρηση της απόδοσης του λέβητα.

 

Συνίσταται σε αποσύνδεση του λέβητα από την εγκατάσταση και γέμισμα του νεροθαλάμου με ειδικά υγρά που καταστρέφουν το λεβητόλιθο. Ο χημικός καθαρισμός πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ανάγκη, γιατί μειώνει τη ζωή του λέβητα.