Αυτονομία παλαιών πολυκατοικιών

Αυτονομία θέρμανσης σε παλαιά κτίρια. Άνεση & οικονομία για πάντα…..

Στις περισσότερες πολυκατοικίες – κυρίως στις παλαιές, χρησιμοποιείται για την θέρμανση των διαμερισμάτων ένας κεντρικός λέβητας, ο οποίος τροφοδοτεί με ζεστό νερό τα θερμαντικά σώματα. Η θέρμανση όλων των διαμερισμάτων γίνεται ταυτόχρονα (Δισωλήνιο σύστημα).
Σε μία τέτοια εγκατάσταση, όπου οι γραμμές της θέρμανσης είναι κοινή για όλους τους χρήστες, η θέρμανση δεν μπορεί να λειτουργήσει για την κάλυψη των αναγκών ενός μόνο διαμερίσματος, καθώς οι σωληνώσεις διέρχονται και από άλλες ιδιοκτησίες.
Έτσι, οι ένοικοι μιας τέτοιας πολυκατοικίας, θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση για τις ώρες που θα έχουν θέρμανση στα διαμερίσματά τους. Γεγονός που, τις περισσότερες φορές, δημιουργεί προστριβές μεταξύ των κατοίκων, καθώς οι ρυθμοί ζωής από οικογένεια σε οικογένεια διαφέρουν αισθητά, διαμορφώνοντας ανάλογα και  τις ανάγκες θέρμανσης.

Ανεξάρτητη θέρμανση για κάθε διαμέρισμα
Αυτονόμηση του κάθε διαμερίσματος, χωρίς υδραυλικές μετατροπές στην εγκατάσταση θέρμανσης!
Η αυτονόμηση των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Με ωρομέτρηση ή θερμιδομέτρηση. Με το σύστημα της ωρομέτρησης, οι χρεώσεις των διαμερισμάτων γίνονται βάση των ωρών που έχει χρησιμοποιήσει κάθε διαμέρισμα την θέρμανση. Με τον δεύτερο σύστημα της θερμιδομέτρησης, οι χρεώσεις γίνονται βάση της ενέργειας που έχει καταναλώσει κάθε διαμέρισμα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης.

 

Ωρομέτρηση

 

Thermostat
Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στο 95% των κτιρίων, πάνω από δύο διαμερίσματα.
Με το σύστημα της ωρομέτρησης, η κατανομή των δαπανών των διαμερισμάτων γίνεται με βάση τις ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης για κάθε διαμέρισμα.

Εγκατάσταση – Τρόπος λειτουργίας συστήματος Ωρομέτρησης
Για την εφαρμογή του συστήματος ωρομέτρησης σε πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, απαιτείται η αντικατάσταση των υφιστάμενων διακοπτών των θερμαντικών σωμάτων με νέους, οι οποίοι φέρουν ηλεκτροθερμικό κινητήρα.Οι ηλεκτροθερμικοί κινητήρες  των σωμάτων ενός διαμερίσματος, είναι συνδεδεμένοι ασύρματα με έναν θερμοστάτη χώρου. Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στην επιθυμητή θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία του χώρου γίνει μικρότερη από την επιθυμητή, ο θερμοστάτης, δίνει εντολή σε δέκτη, ο οποίος μεταβιβάζει την εντολή στον λέβητα να ξεκινήσει. Τότε ξεκινάει να μετράει και ο ωρομετρητής του διαμερίσματος που έχει δώσει την εντολή.

 

Θερμιδομέτρηση

 

Το σύστημα της θερμιδομέτρησης είναι ο πλέον ιδανικός τρόπος για την αυτονόμηση διαμερισμάτων παλαιών πολυκατοικιών, αλλά και ο ορθός για την κατανομή δαπανών.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα της θερμιδομέτρησης είναι:

  • Δίκαιη κατανομή δαπανών
  • Οικονομία καυσίμου
  • Αποφυγή διαπληκτισμών για κακόβουλες τροποποιήσεις του συστήματος θέρμανσης (όπως για παράδειγμα αλλαγή σωμάτων)
  • Εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση

Ας σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σύστημα προβλέπεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) – Αθήνα 30 Μαρτίου 2010 Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ.5825 – Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010, καθώς και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με το τελικό κείμενο αναθεώρησης της ΤΟΤΕΕ 2427/83 (Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης Κτιρίων)

Εγκατάσταση – Τρόπος λειτουργίας συστήματος Θερμιδομέτρησης
Η εγκατάσταση συστήματος θερμιδομέτρησης σε μία πολυκατοικία με κεντρική θέρμανση είναι απλή και γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν απαιτείται καμία υδραυλική μετατροπή στο κύκλωμα θέρμανσης των διαμερισμάτων.
Αντικαθίστανται οι απλοί, υφιστάμενοι διακόπτες των θερμαντικών σωμάτων με νέους οι οποίοι φέρουν θερμοστατική κεφαλή και τοποθετείται κατανεμητής δαπανών επάνω σε κάθε σώμα.  Ρυθμίζουμε στις θερμοστατικές κεφαλές την θερμοκρασία που επιθυμούμε σε κάθε χώρο.
Μόλις ΄΄αντιληφθεί΄΄ η θερμοστατική κεφαλή, ότι η θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή, ανοίγει και περνάει το ζεστό νερό στο θερμαντικό σώμα. Ο κατανεμητής μετράει την ενέργεια που καταναλώνεται όσο ο διακόπτης του σώματος παραμένει ανοιχτός. Με τις θερμοστατικές κεφαλές, επιτυγχάνουμε έλεγχο θερμοκρασίας σε επίπεδο δωματίου.
Η περιγραφόμενη λειτουργία όμως, συνεπάγεται, ότι ο λέβητας πρέπει να έχει σε ετοιμότητα ζεστό νερό για την στιγμή που θα υπάρξει ζήτηση. Το γεγονός ότι ο λέβητας θα είναι ζεστός, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ζήτηση, σημαίνει ότι θα καταναλώνεται καύσιμο, χωρίς να αποδίδεται θέρμανση σε κάποιο χώρο.
Για να ελαχιστοποιηθεί η άσκοπη λειτουργία του λέβητα, τοποθετείται Ελεγκτής θέρμανσης (αντιστάθμιση). Έτσι, ο λέβητας έχει έτοιμο ζεστό νερό, λαμβάνοντας όμως σαν παράμετρο την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Αν για παράδειγμα η εξωτερική θερμοκρασία είναι 10C, το νερό που θα ετοιμάσει ο λέβητας θα είναι περίπου 50C. Αν όμως η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 15C, η θερμοκρασία του νερού θα είναι 40C. Για περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία ενός ελεγκτή θέρμανσης-αντιστάθμιση πατήστε εδώ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται χαμηλό κόστος λειτουργίας εγκατάστασης.
Υπάρχει όμως τρόπος, να αποφευχθεί εντελώς η λειτουργία του λέβητα, όταν δεν υπάρχει ζήτηση. Αντικαθιστώντας τους υφιστάμενους διακόπτες, με βάνες οι οποίες αντί για θερμοστατικές κεφαλές, θα φέρουν ηλεκτροθερμικούς κινητήρες. Οι κινητήρες συνδέονται ασύρματα με θερμοστάτη χώρου. Δίνοντας εντολή στον θερμοστάτη, δίνεται εντολή σε έναν δέκτη ο οποίος ενεργοποιεί τον λέβητα και ταυτόχρονα ενεργοποιούνται οι κινητήρες των βανών, οι οποίες και ανοίγουν, επιτρέποντας την διέλευση του ζεστού νερού.
Σε ένα διαμέρισμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε όσες ζώνες θέρμανσης επιθυμούμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε διαφορετικές θερμοκρασίες  στα υπνοδωμάτια, διαφορετικές θερμοκρασίες στα λουτρά και διαφορετικές σε άλλους χώρους, τοποθετώντας αντίστοιχο αριθμό θερμοστατών.
Ο παραπάνω τρόπος λειτουργίας, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος για την αυτονόμηση χώρων αλλά και για την κατανομή δαπανών.

 

Στην Ελλάδα ένας μεγάλος αριθμός παλαιών πολυκατοικιών έχει κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης, δηλαδή υπάρχει ένας κεντρικός λέβητας στη πολυκατοικία, ο οποίος τροφοδοτεί τα θερμαντικά σώματα του κάθε διαμερίσματος με ζεστό νερό. Η παροχή ζεστού νερού γίνεται ταυτόχρονα σε όλα τα διαμερίσματα μέσω του “δισωλήνιου συστήματος” γεγονός που προυποθέτει τη συνεννόηση όλων των ενοίκων για τις ώρες που θα λειτουργεί ο κεντρικός λέβητας και θα παρέχει το ζεστό νερό. Τα προβλήματα αυτού του παλαιού τύπου θερμικής εγκατάστασης έρχεται να καλύψει η αυτονομία θέρμανσης σε παλαιές πολυκατοικίες με ωρομετρητές ή θερμιδομετρητές. Από τις δύο αυτές μεθόδους η πλέον σύγχρονη και αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης της πραγματικής κατανάλωσης κάθε διαμερίσματος είναι με θερμιδομετρητές. Η διαφορά των δύο μετρητών είναι ότι οι ωρομετρητές καταγράφουν τις ώρες που έχει το κάθε διαμέρισμα ανοιχτό το μετρητή και υπολογίζει στη συνέχεια προσεγγιστικά τη κατανάλωση, σε αντίθεση με τους θερμιδομετρητές που καταγράφουν ακριβώς τις θερμίδες που κατανάλωσε το κάθε διαμέρισμα ανεξαρτήτως των ωρών που είχε ανοιχτούς τους μετρητές. Παρακάτω αναλύουμε και τις δύο μεθόδους αυτονομίας αν και αυτή που σας προτείνει η εταιρεία μας είναι η αυτονομία με θερμιδομέτρηση.

Αυτονομία με ωρομέτρηση

Στην αυτονομία με ωρομέτρηση η χρέωση γίνεται με βάση τις ώρες που έχει ανοικτή τη θέρμανση κάθε διαμέρισμα. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί την τοποθέτηση ειδικών διακοπτών σε κάθε θερμαντικό σώμα οι οποίοι φέρουν ένα ηλεκτροθερμικό κινητήρα. Ο κινητήρας αυτός συνδέεται ασύρματα με ένα θερμοστάτη που είναι ρυθμισμένος σε μία επιθυμητή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης αυτός ελέγχει την θερμοκρασία του χώρου και όταν αυτή είναι μικρότερη από τη ρυθμισμένη ξεκινάει ο λέβητας για τη παροχή ζεστού νερού και αυξάνει και ο ωρομετρητής του διαμερίσματος που έδωσε την εντολή.

 

Αυτονομία με θερμιδομέτρηση

Το σύστημα της θερμιδομέτρησης βασίζεται στις θερμίδες που έχει καταναλώσει το κάθε διαμέρισμα και αποτελεί το πιο σωστό τρόπο κατανομής δαπανών. Για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος απαιτείται η τοποθέτηση ειδικών συσκευών σε κάθε θερμαντικό σώμα οι οποίες ελέγχουν τη θερμοκρασία του χώρου και αν είναι μικρότερη από τη ρυθμισμένη ανοίγει ώστε να περάσει το ζεστό νερό στο σώμα. Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται και η αυτονομία σε επίπεδο δωματίου σε κάθε διαμέρισμα. Ο κεντρικός λέβητας της πολυκατοικίας είναι σε συνεχή λειτουργία και κρατά ζεστό το νερό σύμφωνα με ένα ελεγκτή θέρμανσης που είναι τοποθετημένος.

Σε κάθε περίπτωση τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η αυτονομία θέρμανσης είναι:

  • Γρήγορη και εύκολη αφού δεν απαιτείται νέα εξολοκλήρου εγκαταστάση θέρμανσης αλλά μόνο η τοποθέτηση ειδικών συσκευών
  • Εξοικονόμηση χρήματος και ενέργειας αφού ο κάθε ένοικος πλέον έχει τον απόλυτο έλεγχο για το πόσο και πότε θα ανοίξει τη θέρμανση
  • Αυξάνεται η αντικειμενική αξία του διαμερίσματος

Για την εγκατάσταση αυτόνομίας θέρμανσης θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία όλοι οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας.